สุขภาพและความงาม

เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท (Whey Protein Concentrate 80%)

เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท จะได้มาจากกระบวนการแยกโปรตีนออกจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตในขั้นตอนแรกทำให้ได้ปริมาณโปรตีนประมาณ 80% และมีปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตเหลืออยู่มากกว่า เวย์โปรตีน ไอโซเลท

ถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆคือ ในนมมีโปรตีน 10 กรัม จะมีปริมาณของ เวย์โปรตีน อยู่ 20% ส่วนอีก 80% จะ เป็น เคซีนโปรตีน เมื่อแยกสองส่วนนี้ออกจากกันก็จะนาส่วนของ เวย์โปรตีน ไปผ่านกระบวนการผลิตต่อไป

ประโยชน์

  • ลดไขมัน
  • ต่อต้านอนุมูลอิสระ
  • ลดความอยากอาหาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา
  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูก
  • เพิ่มปริมาณมวลกล้ามเนื้อ

ปริมาณสารอาหาร ต่อ 100 กรัม

  • แคลอรี (Calorie) 393 kcal
  • ไขมัน (Total Fat) 6.3 g
  • คาร์โบไฮเดรต (Total Carbohydrates) 7.9 g
  • ไฟเบอร์ (Dietary Fiber) 6.9 g

Reference : https://naturalforce.com/blogs/nutrition/whey-protein-isolate-vs-whey-concentrate/?WickedSource=Blog&WickedID=what-is-wheyprotein-concentrate
https://www.megawecare.co.th/content/4885/all-about-whey-protein