สุขภาพและความงาม

นาโนคอลลาเจน (Nano Collagen)

นาโนคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กที่สกัดมาจากเกล็ดปลา Tilapia หรือ Snapper โดยเป็นคอลลาเจนประเภท ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน คือคอลลาเจนที่ผ่านการย่อยบางส่วนแล้ว ทำให้การดูดซึมของร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีและง่ายมากขึ้น คอลลาเจนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย เช่น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวหนัง และเป็นส่วนประกอบของโปรตีนในกระดูก

ประโยชน์ของคอลลาเจน

• บำรุงข้อเข่า เอ็น และกระดูกอ่อน ทำให้เข่าที่เคยมีการเสียดสี หรือได้รับบาดเจ็บจากการเสียดสีของข้อเข่าบรรเทาลง โดยคอลลาเจนจะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกอ่อนที่หุ้มอยู่ที่ปลายกระดูก ทำหน้าที่เสมือนตัวรองรับแรงกระแทกต่าง ๆ ที่กระแทกมาที่เข่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเสียดสี และยังทำให้เอ็นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดีขึ้น
เสริมสร้างมวลกระดูก คอลลาเจนจะทำหน้าที่กระตุ้น osteoblasts ที่เป็นเซลล์สร้างกระดูก ทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นได้ เนื่อง จากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นมวลของกระดูกจะลดลง การเลือกรับประทานคอลลาเจนจึงเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูก และช่วยลดกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้
• ช่วยบำรุงสุขภาพผิว ผม และเล็บ ผิวมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 75% ดังนั้นเมื่อรับประทานคอลลาเจนจึงเป็นการเสริมโปรตีนในชั้นผิว ทำให้ผิวดูเต่งตึง ยืดหยุ่น ลดรอยเหี่ยวย่นและริ้วรอยแห่งวัยได้ ทำให้ผิวกลับมาสุขภาพดีอีกครั้ง นอกจากนี้ยังทำให้ผมและเล็บมีความแข็งแรงและเงางาม

ปัจจัยที่ทำให้คอลลาเจนไม่เพียงพอต่อการใช้งานในร่างกาย

  1. การมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น (การสร้างคอลลาเจนในร่างกายลดลง)
  2. การมีความเครียด
  3. การถูกรังสี UV จากดวงอาทิตย์
  4. การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
  5. การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
  6. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
  7. การเผชิญมลภาวะต่าง ๆ

ปริมาณที่แนะนำ ควรรับประทานวันละ 5,000-7,000 มิลลิกรัม แต่ไม่ควรเกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานของร่างกาย ดังนั้นการรับประทานนาโนคอลลาเจนจะช่วยทำให้ร่างกายนำคอลลาเจนไปใช้ซ่อมแซมและทดแทนคอลลาเจนในร่างกายที่ลดลง จึงสามารถช่วยบำรุงข้อเข่า เอ็น และกระดูกอ่อน เสริมสร้างมวลกระดูก นอกจากนี้ยังบำรุงสุขภาพผิว ผม และเล็บอีกด้วย

Reference : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-% E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8 %A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0/
https://www.positifthailand.com/beauty-plus/positif-tips-trends/lack-of-collagen/